برگزاری نشست« ترجمه ،فرهنگ و کتابخوانی» در نیشابور

به مناسبت روز ملّی ترجمه، نشستی علمی ،فرهنگی  وآموزشی با عنوان " ترجمه ،فرهنگ و کتابخوانی " توسط انجمن کتاب پرواز سیمرغ در سالن همایش درمانگاه خیریه موسی بن جعفر(ع) برگزار شد.

با مشترک شدن در خبرنامه ی خبرهای نیشابور جدیدترین خبرهای نیشابور و خراسان رضوی را هر روز در صندوق رایانامه خود دریافت کنید.

خبرهای داغ امروز