فساد اقتصادی مانع ورود سرمایه‌ گذاران و رشد اقتصادی کشور است

تولیت آستان قدس رضوی با بیان اینکه فسادها و ناپاکی‌های اقتصادی امنیت اقتصادی را از بین می‌برد گفت: فساد اقتصادی مانع ورود سرمایه‌گذاران و رشد اقتصادی کشور است.

با مشترک شدن در خبرنامه ی خبرهای نیشابور جدیدترین خبرهای نیشابور و خراسان رضوی را هر روز در صندوق رایانامه خود دریافت کنید.

خبرهای داغ امروز