دستگیری 78 متجاوز مرزی توسط مرزبانان شهرستان تایباد

فرمانده مرزبانی خراسان رضوی از دستگیری 78 متجاوز مرزی و کشف 900 لیتر سوخت قاچاق توسط مرزبانان هنگ مرزی تایباد خبر داد.

با مشترک شدن در خبرنامه ی خبرهای نیشابور جدیدترین خبرهای نیشابور و خراسان رضوی را هر روز در صندوق رایانامه خود دریافت کنید.

خبرهای داغ امروز