ریشه های  توسعه‌نیافتگی خاورمیانه؟!

  افتخار برزگریان فعال سیاسی و روزنامه نگار « در ۱۹۱۳ چهار سال پیش از سقوط نظام تزاری، سلسله رومانوف ها، در مراسم سیصدمین سالگرد سلطنت، تصویری تابناک از قدرت و مکنت به جهانیان عرضه کرد. « مراسمی که هدفش نه تنها « برانگیختن احترام و حمایت مردم از اصل حکومت مطلقه بود؛ بلکه ،...
نوشته ریشه های  توسعه‌نیافتگی خاورمیانه؟! اولین بار در |خیام نامه پدیدار شد.

با مشترک شدن در خبرنامه ی خبرهای نیشابور جدیدترین خبرهای نیشابور و خراسان رضوی را هر روز در صندوق رایانامه خود دریافت کنید.

خبرهای داغ امروز