حضور مدیر عامل سازمان آتشنشانی در کانون و پرورش فکری کودکان و نوجوانان شماره یک نیشابور

به گزارش روابط عمومی اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان رضوی مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی به اتفاق هیات همراه میهمان مرکز فرهنگی هنری شماره1 نیشابور بودند.

با مشترک شدن در خبرنامه ی خبرهای نیشابور جدیدترین خبرهای نیشابور و خراسان رضوی را هر روز در صندوق رایانامه خود دریافت کنید.

خبرهای داغ امروز