معاونت استاندار و فرماندار نیشابور : غنای فعالیتهای کانون پرورش فکری قدمت دیرینه دارد

نقش موثر کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان  در پرورش استعداد و خلاقیت این قشر بی بدیل بوده است. 

با مشترک شدن در خبرنامه ی خبرهای نیشابور جدیدترین خبرهای نیشابور و خراسان رضوی را هر روز در صندوق رایانامه خود دریافت کنید.

خبرهای داغ امروز