عادات سالمی که باید به کودکان بیاموزیم

مدیر گروه آموزش و ارتقای سلامت معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی نیشابور گفت: بایستی 8 عادات سالمی را به کودکان خویش بیاموزیم.

با مشترک شدن در خبرنامه ی خبرهای نیشابور جدیدترین خبرهای نیشابور و خراسان رضوی را هر روز در صندوق رایانامه خود دریافت کنید.

خبرهای داغ امروز