مساله پول از لحظه انتخاب رشته ( ریاضی بهتر است یا ثروت؟! )

فروغ خراشادی/ از دوستی می شنوم پایه ی دهم رشته ریاضی در یکی از دبیرستان های خاص، به سختی به حد نصاب تشکیل شدن رسیده است چرا که از میان دانش آموزان پایه ی نهم، شمار داوطلبان این رشته، به انگشتان یک دست هم نمی رسد و دیگران در سودای پزشک شدن، راه علوم تجربی...
نوشته مساله پول از لحظه انتخاب رشته ( ریاضی بهتر است یا ثروت؟! ) اولین بار در |خیام نامه پدیدار شد.

با مشترک شدن در خبرنامه ی خبرهای نیشابور جدیدترین خبرهای نیشابور و خراسان رضوی را هر روز در صندوق رایانامه خود دریافت کنید.

خبرهای داغ امروز