دغدغه پیری به دور از ناتوانی

آینده نگری برای شهری که سالمندتر می شود رضا میرابی– پیشرفت پزشکی در قرن اخیر و نیز کاهش شیب افزایش جمعیت در دهه گذشته، خبر از روی کار آمدن جامعه ای با میانگین سنی بالا را می دهد. برای زندگی این جمعیت از سالمندان، زیرساخت های رفاهی ویژه ای نیاز است. مسئله ای که تاکنون...
نوشته دغدغه پیری به دور از ناتوانی اولین بار در |خیام نامه پدیدار شد.

با مشترک شدن در خبرنامه ی خبرهای نیشابور جدیدترین خبرهای نیشابور و خراسان رضوی را هر روز در صندوق رایانامه خود دریافت کنید.

خبرهای داغ امروز