حضور فرماندهان ارشد نیروی انتظامی شهرستان نیشابور در مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی 22 بهمن

به گزارش وبدا ، فرماندهان ارشد نیروی انتظامی شهرستان نیشابور ، به مناسبت هفته نیروی انتظامی در مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی 22 بهمن حضور یافتند.

با مشترک شدن در خبرنامه ی خبرهای نیشابور جدیدترین خبرهای نیشابور و خراسان رضوی را هر روز در صندوق رایانامه خود دریافت کنید.

خبرهای داغ امروز