مشکل ترافیک سنگین در تقاطع بلوار غزالی با کوی یغما

مدتی است با توجه به بازگشایی مدارس و دانشگاهها مسیر شهرک بسیار شلوغ و ترافیک سنگین دارد مخصوصا" امروز در تقاطع بلوار غزالی - اتوبان اصلی تهران مشهد و یغما که ماشین ها گره خورده بودند

با مشترک شدن در خبرنامه ی خبرهای نیشابور جدیدترین خبرهای نیشابور و خراسان رضوی را هر روز در صندوق رایانامه خود دریافت کنید.

خبرهای داغ امروز