چاوشی فر یازدهم شد

در پایان روز دوم مسابقات مجارستان جمال چاوشی فر به مقام یازدهم ماده ١٠٠ متر کرال پشت رسید.

به گزارش
روابط عمومی فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو؛ کار نمایندگان ایران در دومین
روز از مسابقات شنای مجارستان با برگزاری رقابت های مرحله نیمه نهایی ماده
١٠٠متر کرال پشت به پایان رسید. جمال چاوشی فر که صبح امروز جواز حضور در
مرحله نیمه نهایی را کسب کرده بود توانست با ثبت زمان ۵٨ثانیه و ٣٩ صدم
ثانیه به عنوان نفر یازدهم دیواره استخر را لمس کند.
چاوشی فر صبح امروز همین مسافت را در یک دقیقه و ۱۵صدم ثانیه شنا کرد تا به عنوان نفر چهاردهم در این مرحله حضور داشته باشد.
در ادامه این رقابت ها مهدی انصاری صبح فردا تنها نماینده شنای ایران در ماده ۵۰متر قورباغه خواهد بود.
 

با مشترک شدن در خبرنامه ی خبرهای نیشابور جدیدترین خبرهای نیشابور و خراسان رضوی را هر روز در صندوق رایانامه خود دریافت کنید.

خبرهای داغ امروز