رکوردهای ورودی مسابقات شنای قهرمانی کشور

رکوردهای ورودی مسابقات شنای قهرمانی کشور در مسافت های کوتاه و بلند رده سنی بالای ۱۵ سال اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون شنا،شیرجه و واترپلو؛ طبق اعلام کمیته فنی شنا رکوردهای ورودی رده سنی ۱۵ سال به بالا اعلام شد.
مسابقات قهرمانی شنای کشور، در رده های سنی ۱۵ تا ۱۷ سال اسفندماه سال
جاری برگزار می شود. شناگران حاضر در این رقابت ها باید پیش از آن توانسته
باشند در مسابقات مورد تایید فدراسیون رکوردهای تعیین شده را به دست آورند.
مبنای حضور شناگران در مسابقات یاد شده کسب رکورد ورودی تعیین شده در
یکی از مسابقات رسمی (دارای شرایط ابعاد استاندارد و حضور ناظرفنی و سرداور
مورد تأئید فدراسیون) تا حداکثر یک هفته قبل از برگزاری مسابقات شنای
قهرمانی کشور پسران رده سنی ۱۵-۱۷ سال (اسفندماه سال جاری) خواهد بود.
جام اصفهان، جام آذربایجان، جام ولایت و جام فجر پارسیان، مراحل
چهارگانه مسابقات قهرمانی شنای باشگاههای کشور و مسابقات رکوردگیری و
انتخابی تیم‌های ملی شنا بعنوان ملاک کسب سهمیه ورودی مسابقات شنای قهرمانی
کشور (۱۵-۱۷سال پسران) در حال حاضر مورد تایید فدراسیون بوده و شناگران می
توانند بعد از رکوردگیری در صورت کسب ورودی به مسابقات قهرمانی کشور راه
یابند.
 
رکورد ورودی رده سنی بالای ۱۵ سال در مسافت کوتاه:
ردیف

ماده
رکورد ورودی

فینا پوینت
۱

۵۰ متر آزاد
۲۵٫۲۴
۵۲۰۲

۱۰۰ متر آزاد
۵۵٫۱۱
۵۴۲۳

۲۰۰ متر آزاد
۲٫۰۸٫۳۵

۴۶۴
۴

۴۰۰ متر آزاد
۴٫۳۰٫۸۹

۴۸۱
۵

۸۰۰  متر آزاد
۹٫۲۹٫۰۵

۴۷۳۶

۱۵۰۰ متر آزاد

۱۸٫۲۸٫۸۰

۴۵۰
۷

۵۰ متر کرال پشت
۲۹٫۰۱
۴۷۳


۸
۱۰۰ متر کرال پشت
۱٫۰۲٫۳۷

۴۸۳
۹

۲۰۰ متر کرال پشت
۲٫۲۰٫۶۹
۴۲۹


۱۰
۵۰ متر پروانه
۲۷٫۵۰

۴۹۸
۱۱

۱۰۰ متر پروانه
۱٫۰۲٫۸۰
۴۶۰۱۲

۲۰۰ متر پروانه
۲٫۲۶٫۱۳

۴۱۰۱۳
۵۰ متر قورباغه
۳۱٫۷۹

۵۰۱
۱۴

۱۰۰  متر قورباغه
۱٫۱۰٫۱۱
۴۹۹۱۵

۲۰۰  متر قورباغه
۲٫۳۴٫۶۵

۴۷۵۱۶
۲۰۰ متر مختلط انفرادی
۲٫۲۳٫۱۶

۴۴۹
۱۷

۴۰۰ متر مختلط انفرادی
۵٫۰۶٫۸۶

۴۵۲
 
رکورد ورودی شناگران بالای ۱۵ سال (مسافت بلند):
ردیف

ماده
رکورد ورودی
فینا پوینت۱

۵۰ متر آزاد
۲۶٫۰۰
۵۲۰۲

۱۰۰ متر آزاد
۵۷٫۵۰
۵۴۲


۳
۲۰۰ متر آزاد
۲٫۱۱٫۶۸

۴۶۴۴
۴۰۰ متر آزاد
۴٫۴۰٫۷۰

۴۸۱۵
۸۰۰  متر آزاد
۹٫۴۰٫۰۰

۴۷۳
۶


۱۵۰۰ متر آزاد

۱۸٫۵۶٫۶۲
۴۵۰۷


۵۰ متر کرال پشت

۳۰٫۸۵
۴۷۳۸


۱۰۰ متر کرال پشت

۱٫۰۶٫۱۸
۴۸۳


۹
۲۰۰ متر کرال پشت
۲٫۲۸٫۳۰

۴۲۹۱۰

۵۰ متر پروانه

۲۸٫۲۹

۴۹۸۱۱
۱۰۰ متر پروانه
۱٫۰۴٫۵۳

۴۶۰
۱۲


۲۰۰ متر پروانه

۲٫۳۰٫۰۰
۴۱۰۱۳


۵۰ متر قورباغه

۳۳٫۵۰
۵۰۱


۱۴
۱۰۰  متر قورباغه
۱٫۱۳٫۶۷

۴۹۹۱۵
۲۰۰  متر قورباغه
۲٫۴۲٫۶۸

۴۷۵
۱۶


۲۰۰ متر مختلط انفرادی

۲٫۲۸٫۷۸
۴۴۹


۱۷
۴۰۰ متر مختلط انفرادی
۵٫۱۷٫۵۸

۴۵۲

با مشترک شدن در خبرنامه ی خبرهای نیشابور جدیدترین خبرهای نیشابور و خراسان رضوی را هر روز در صندوق رایانامه خود دریافت کنید.

خبرهای داغ امروز