سینمای شهر و سیمای جامعه مدنی

به بهانه ی باز شدن سینمای شهر فیروزه ۱- پیدایی جامعه ی مدنی و دموکراتیک، تنها برآمده از نظریّات فیلسوفان و ایده های حقوق دانان و تلاش دیگر اندیشمندان نیست، بلکه باید سهمی به سزا برای نهادها و زیرساخت هایی قائل شد که الهام دهنده ی آن ایده ها و نظریّات به صاحبان ِ آرا...

با مشترک شدن در خبرنامه ی خبرهای نیشابور جدیدترین خبرهای نیشابور و خراسان رضوی را هر روز در صندوق رایانامه خود دریافت کنید.

خبرهای داغ امروز