کسب مدال برنز جوانان آسیا توسط یک جودو کار مشهدی

علی پرهیزکار ملی پوش ارزنده خراسان رضوی به نشان برنز وزن منهای 100 کیلوگرم رقابتهای قهرمانی جوانان آسیا دست یافت.

با مشترک شدن در خبرنامه ی خبرهای نیشابور جدیدترین خبرهای نیشابور و خراسان رضوی را هر روز در صندوق رایانامه خود دریافت کنید.

خبرهای داغ امروز