سرعت قطارها برای جلوگیری از بروز حوادث در ساعات اوج گرما کاهش می یابد

مدیرکل راه‌آهن جنوب در خصوص خارج شدن قطار مسافری خرمشهر- تهران از ریل در روزهای گذشته که باعث مسدود شدن خط شد، گفت: سرعت قطارها برای جلوگیری از بروز حوادث در ساعات اوج گرما کاهش می یابد.

با مشترک شدن در خبرنامه ی خبرهای نیشابور جدیدترین خبرهای نیشابور و خراسان رضوی را هر روز در صندوق رایانامه خود دریافت کنید.

خبرهای داغ امروز