پیشرفت های علمی از مهمترین مولفه های اقتدار نظام است/ آستان قدس می تواند بعنوان مرجعیت علمی در دنیا ظهور کند

معاون علمی آستان قدس رضوی از پیشرفت های علمی جامعه در عرصه های مختلف بعنوان مهمترین مولفه نظام جمهوری اسلامی یاد کرد.

با مشترک شدن در خبرنامه ی خبرهای نیشابور جدیدترین خبرهای نیشابور و خراسان رضوی را هر روز در صندوق رایانامه خود دریافت کنید.

خبرهای داغ امروز