کارفرمایان جنوب خراسان رضوی 70 میلیارد ریال به تامین اجتماعی بدهکارند

گناباد- ایرنا- رئیس تامین اجتماعی گناباد و بجستان گفت: کارفرمایان واحدهای تولیدی این شهرستان ها در جنوب استان خراسان رضوی بیش از 70 میلیارد ریال بابت حق بیمه به تامین اجتماعی بدهکارند.

با مشترک شدن در خبرنامه ی خبرهای نیشابور جدیدترین خبرهای نیشابور و خراسان رضوی را هر روز در صندوق رایانامه خود دریافت کنید.

خبرهای داغ امروز