تولیدات علمی در جهت بهبود وضعیت عمومی جامعه بکار گرفته نمی شود

مشهد- ایرنا- عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: تحقیقات و تولیدات علمی در جهت بهبود وضعیت عمومی جامعه و تولید ثروت و خودکفایی بکار گرفته نمی شود.

با مشترک شدن در خبرنامه ی خبرهای نیشابور جدیدترین خبرهای نیشابور و خراسان رضوی را هر روز در صندوق رایانامه خود دریافت کنید.

خبرهای داغ امروز