نزاع با اشرار مسلح در مرز شرقی

81 کیلوگرم مواد تریاک و حشیش طی درگیری مرزبانان در منطقه مرزی دوغارون این شهرستان واقع در شرق خراسان رضوی با اشرار و قاچاقچیان مسلح کشف شد.

با مشترک شدن در خبرنامه ی خبرهای نیشابور جدیدترین خبرهای نیشابور و خراسان رضوی را هر روز در صندوق رایانامه خود دریافت کنید.

خبرهای داغ امروز