نمایندگان وائمه جمعه خواستار ارتقای نیروی انتظامی نیشابور شدند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی وائمه جمعه هفت شهر نیشابور، خرو ، قدمگاه ، درود ، بار ، عشق آباد واسحاق آبادطی نامه ای  خواستار ارتقای جایگاه  نیروی انتظامی شهرستان  نیشابور شدند.

با مشترک شدن در خبرنامه ی خبرهای نیشابور جدیدترین خبرهای نیشابور و خراسان رضوی را هر روز در صندوق رایانامه خود دریافت کنید.

خبرهای داغ امروز