پرداخت ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان یارانه به مراکز تحت نظارت بهزیستی در سبزوار

رئیس اداره بهزیستی سبزوار گفت: ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان یارانه به مراکز تحت نظارت بهزیستی در سال پرداخت شده است.


با مشترک شدن در خبرنامه ی خبرهای نیشابور جدیدترین خبرهای نیشابور و خراسان رضوی را هر روز در صندوق رایانامه خود دریافت کنید.

خبرهای داغ امروز