سرانه فضای آموزشی خراسان رضوی 70 سانتیمتر عقب تر از کشور

تربت حیدریه - ایرنا - مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس خراسان رضوی گفت: این استان از نظر سرانه فضای آموزشی 70 سانتی متر از میانگین کشوری عقب است.

با مشترک شدن در خبرنامه ی خبرهای نیشابور جدیدترین خبرهای نیشابور و خراسان رضوی را هر روز در صندوق رایانامه خود دریافت کنید.

خبرهای داغ امروز