پرداخت 4میلیارد و 500میلیون تومان یارانه به بهزیستی سبزوار

رئیس بهزستی سبزوار گفت: 4میلیارد و 500میلیون تومان یارانه به مراکز تحت نظارت بهزیستی در سال پرداخت شده است.

با مشترک شدن در خبرنامه ی خبرهای نیشابور جدیدترین خبرهای نیشابور و خراسان رضوی را هر روز در صندوق رایانامه خود دریافت کنید.

خبرهای داغ امروز