اختصاص یک میلیارد و 400میلیون تومان برای مناسب سازی منازل معلولین

کارشناس مسئول مناسب سازی اداره کل بهزیستی خراسان رضوی گفت: بیش از یک میلیارد و 400میلیون تومان اعتبرا در جهت مناسب سازی منازل مددجویان استان تخصیص یافته است.

با مشترک شدن در خبرنامه ی خبرهای نیشابور جدیدترین خبرهای نیشابور و خراسان رضوی را هر روز در صندوق رایانامه خود دریافت کنید.

خبرهای داغ امروز