مطالبه گری عمومی باعث توانمندی مدیران می شود

امام جمعه تربت جام گفت: مطالبه گری رسانه ها کمک می کند تا مدیران و مسئولان جامعه با فضای واقعی پیرامون خود آشنا و خدمت رسانی دقیق تر صورت بگیرد و لازم است که مطالبه گری به یک فرهنگ عمومی تبدیل شود.

با مشترک شدن در خبرنامه ی خبرهای نیشابور جدیدترین خبرهای نیشابور و خراسان رضوی را هر روز در صندوق رایانامه خود دریافت کنید.

خبرهای داغ امروز