300 زن سرپرست خانوار در تربت حیدریه منتظر حمایت بهزیستی

تربت حیدریه - ایرنا - رئیس اداره بهزیستی تربت حیدریه گفت: از 2 هزار زن سرپرست خانوار در شهرستان، 230 نفر از بهزیستی مستمری دریافت می کنند و 300 تن نیز در نوبت دریافت خدمات حمایتی هستند.

با مشترک شدن در خبرنامه ی خبرهای نیشابور جدیدترین خبرهای نیشابور و خراسان رضوی را هر روز در صندوق رایانامه خود دریافت کنید.

خبرهای داغ امروز