گرامیداشت سالگرد شهادت شهید سیدسعید درودی در بیمارستان 22 بهمن نیشابور

مدیر بیمارستان 22 بهمن نیشابور از گرامیداشت سالگرد شهادت شهید سید سعید درودی در این بیمارستان خبر داد.

با مشترک شدن در خبرنامه ی خبرهای نیشابور جدیدترین خبرهای نیشابور و خراسان رضوی را هر روز در صندوق رایانامه خود دریافت کنید.

خبرهای داغ امروز