رأی بالای مردم پشتوانه محکم شورای پنجم است

دبیر و سخنگوی منتخبان شورای شهر مشهد گفت:‌ از همه ظرفیت‌های موجود و دستگاه‌های مختلف برای مدیریت شهر مشهد استفاده خواهیم کرد.

با مشترک شدن در خبرنامه ی خبرهای نیشابور جدیدترین خبرهای نیشابور و خراسان رضوی را هر روز در صندوق رایانامه خود دریافت کنید.

خبرهای داغ امروز