بنای تحمیل عقیده توسط من در شهر مشهد وجود ندارد

‎نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی و امام جمعه مشهد گفت: بنای تحمیل عقیده توسط من در شهر مشهد وجود ندارد.

با مشترک شدن در خبرنامه ی خبرهای نیشابور جدیدترین خبرهای نیشابور و خراسان رضوی را هر روز در صندوق رایانامه خود دریافت کنید.

خبرهای داغ امروز