تلاش شورای پنجم مشهد برای گردشگری، سرمایه‌گذاری و حضور مردم در عرصه‌های مختلف//////////////// خبر برای شب گذشته است؟؟؟

دبیر و سخنگوی منتخبان شورای‌شهر مشهد گفت: شورای پنجم در زمینه گردشگری، سرمایه‌گذاری و حضور مردم در عرصه‌های مختلف تلاش بیشتری خواهد داشت.

با مشترک شدن در خبرنامه ی خبرهای نیشابور جدیدترین خبرهای نیشابور و خراسان رضوی را هر روز در صندوق رایانامه خود دریافت کنید.

خبرهای داغ امروز