معتقدم در مذاکرات می توانستیم بهتر عمل کنیم

مشهد-رییس سازمان انرژی اتمی گفت: باید نگاه منصفانه ای به برجام داشته باشیم.

با مشترک شدن در خبرنامه ی خبرهای نیشابور جدیدترین خبرهای نیشابور و خراسان رضوی را هر روز در صندوق رایانامه خود دریافت کنید.

خبرهای داغ امروز