هفته فرهنگی شهرستانها و ایجاد یک تشکل در هر روستای خراسان رضوی

مشهد- ایرنا- معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی گفت: هفته فرهنگی شهرستان های استان، پارلمان مشورتی زنان و ایجاد یک تشکل در هر روستا به زودی کلید خواهد خورد.

با مشترک شدن در خبرنامه ی خبرهای نیشابور جدیدترین خبرهای نیشابور و خراسان رضوی را هر روز در صندوق رایانامه خود دریافت کنید.

خبرهای داغ امروز