اختصاص 6 میلیارد ریال به استحکام بخشی قنات جهانی قصبه گناباد

گناباد- ایرنا- مسئول پایگاه ثبت جهانی قنات قصبه گناباد گفت: 6 میلیارد ریال برای استحکام بخشی این قنات اختصاص یافته است.

با مشترک شدن در خبرنامه ی خبرهای نیشابور جدیدترین خبرهای نیشابور و خراسان رضوی را هر روز در صندوق رایانامه خود دریافت کنید.

خبرهای داغ امروز