ملاقات دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو ـ ایران با نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای اسلامی

نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای اسلامی، خانم چنارانی، در تاریخ چهارشنبه ۲۱ تیرماه ۱۳۹۶ با دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو ـ ایران دکتر نصیری قیداری و مدیر گروه علوم اجتماعی و انسانی این کمیسیون، دکتر مهنام ملاقات نمود.

با مشترک شدن در خبرنامه ی خبرهای نیشابور جدیدترین خبرهای نیشابور و خراسان رضوی را هر روز در صندوق رایانامه خود دریافت کنید.

خبرهای داغ امروز