روشهاي پيشگيري و مبارزه با بیماری سالک

مدیر گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری­های معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی نیشابور از روش­هاي پيشگيري و مبارزه با بیماری سالک خبر داد.

با مشترک شدن در خبرنامه ی خبرهای نیشابور جدیدترین خبرهای نیشابور و خراسان رضوی را هر روز در صندوق رایانامه خود دریافت کنید.

خبرهای داغ امروز