پرکارترین روز اورژانس 115نیشابور+تصویر

مدیر حوادث و فوریتهای پزشکی نیشابور از پرکارترین روز اورژانس تاکنون خبر داد.

با مشترک شدن در خبرنامه ی خبرهای نیشابور جدیدترین خبرهای نیشابور و خراسان رضوی را هر روز در صندوق رایانامه خود دریافت کنید.

خبرهای داغ امروز