«کلاغ ها عاشق نمی شوند»

حجت حسن ناظر/  گزینه شعر و عکس حمیدرضا فرامرزی سال ۱۳۵۵در نیشابور بود که چشم سرش وا گشوده شد و با ورود به دنیای هزار توی هنر چشم دلش در نوجوانی باز شد. او در نیشابوراتاق کوچکی داشت و دلی بزرگ . در نشریات مقاله می نوشت و با انجمن سینمای جوانان ایران دفتر نیشابور...
نوشته «کلاغ ها عاشق نمی شوند» اولین بار در |خیام نامه پدیدار شد.

با مشترک شدن در خبرنامه ی خبرهای نیشابور جدیدترین خبرهای نیشابور و خراسان رضوی را هر روز در صندوق رایانامه خود دریافت کنید.

خبرهای داغ امروز