نقدی بر برنامه ریزی سفر متولی آستان قدس به نیشابور ( سایه حق الناس بر برکات یک سفر)

  سفر مقام های استانی، ملی و فراملی به شهرهای مختلف می تواند منشا خیر و برکت و توسعه باشد. از این منظر این سفرها را باید به منزله ی فرصتی برای جذب سرمایه و آبادانی دانست. از نگاه نگارنده ی این سطور کلیت سفر آقای رئیسی، متولی آستان قدس رضوی به نیشابور هم از...
نوشته نقدی بر برنامه ریزی سفر متولی آستان قدس به نیشابور ( سایه حق الناس بر برکات یک سفر) اولین بار در |خیام نامه پدیدار شد.

با مشترک شدن در خبرنامه ی خبرهای نیشابور جدیدترین خبرهای نیشابور و خراسان رضوی را هر روز در صندوق رایانامه خود دریافت کنید.

خبرهای داغ امروز