همشهری نیکوکارسه قطعه زمین خود را وقف سلامت مردم نیشابور کرد

قائم مقام مشارکتهای اجتماعی دانشکده علوم پزشکی نیشابور گفت: سه قطعه زمین برای ساخت مرکز خدمات جامع سلامت توسط خیر نیک اندیش حاج احمد حسینی مقدم در این شهرستان به دانشکده علوم پزشکی واگذار شد. ظهیر مظلومی نژاد روز شنبه گذشته به ایرنا گفت: به منظور ساخت ۱۱۴ پروژه مرکز خدمات جامع سلامت، حوزه مشارکتهای...
نوشته همشهری نیکوکارسه قطعه زمین خود را وقف سلامت مردم نیشابور کرد اولین بار در |خیام نامه پدیدار شد.

با مشترک شدن در خبرنامه ی خبرهای نیشابور جدیدترین خبرهای نیشابور و خراسان رضوی را هر روز در صندوق رایانامه خود دریافت کنید.

خبرهای داغ امروز