پرواز زنبور در کوچه باغ نمایش نیشابور

«زنبور» عنوان آخرین اثر نمایشی بهزاد آقاجانی است. درامی اجتماعی – کمدی که از۴ تا ۹ تیرماه در سالن ادیب، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نیشابور، با زمان نمایش ۴۰ دقیقه، روی صحنه رفت. استاندارد کارهای پیشین آقاجانی، در سطح ملی بوده است و این زمینه ای شد که در کنار بلیت نیم بها و...
نوشته پرواز زنبور در کوچه باغ نمایش نیشابور اولین بار در |خیام نامه پدیدار شد.

با مشترک شدن در خبرنامه ی خبرهای نیشابور جدیدترین خبرهای نیشابور و خراسان رضوی را هر روز در صندوق رایانامه خود دریافت کنید.

خبرهای داغ امروز