مسئولین نیشابور را خواب برد؛  پلیس راه چکنه را شهر مجاور!

یک منبع آگاه روز پنج شنبه و در آخرین دقایق قبل از بسته شدن صفحات «خیام نامه» خبری به نشریه رسسید که تحقیق در مورد آن با توجه به فرصت اندک تا زمان چاپ ممکن نبود، اما در صورت صحت آن مسئولان شهرستان در برابر پرسشی مهم از سوی افکار عمومی قرار می گیرند. به...
نوشته مسئولین نیشابور را خواب برد؛  پلیس راه چکنه را شهر مجاور! اولین بار در |خیام نامه پدیدار شد.

با مشترک شدن در خبرنامه ی خبرهای نیشابور جدیدترین خبرهای نیشابور و خراسان رضوی را هر روز در صندوق رایانامه خود دریافت کنید.

خبرهای داغ امروز