روزهایی که نفس چاه های آب شهر به شماره می افتد

کابوس «جیره بندی» آب نزدیک است؟! گزارش تحلیلی «خیام نامه» از وضعیت آب و هوایی و منابع آبی نیشابور در تابستان پیش رو؛ رضا میرابی- در چند سال اخیر نیز با توجه به کمبود شدید منابع آب شرب در شهر، همیشه یکی از راهکارهای مورد بحث، جیره بندی آب بوده است.کابوسی سخت دردناک که اگر...
نوشته روزهایی که نفس چاه های آب شهر به شماره می افتد اولین بار در |خیام نامه پدیدار شد.

با مشترک شدن در خبرنامه ی خبرهای نیشابور جدیدترین خبرهای نیشابور و خراسان رضوی را هر روز در صندوق رایانامه خود دریافت کنید.

خبرهای داغ امروز