گزارشی تحقیقی از زمان و مکان های حضور امام رضا در نیشابور ۸ مکان حضور امام رضا در نیشابور

  زمان حضور: حاکم نیشابوری مورخ و محدث بزرگ خراسان در قرن چهارم هجری عنوان نموده: « در سنه مأتین من الهجره نشابور به مقدم حضرت ایشان روضات جنان شد…». (۱) او در جای دیگر می نویسد: « در افواه و اسماع فقرا مشهور بود که چار سال در نشابور توطن فرمودند والعلم عندالله.» (۲)...
نوشته گزارشی تحقیقی از زمان و مکان های حضور امام رضا در نیشابور ۸ مکان حضور امام رضا در نیشابور اولین بار در |خیام نامه پدیدار شد.

با مشترک شدن در خبرنامه ی خبرهای نیشابور جدیدترین خبرهای نیشابور و خراسان رضوی را هر روز در صندوق رایانامه خود دریافت کنید.

خبرهای داغ امروز