شهر بار میزبان شهدای گمنام

همزمان با مراسم تشییع و تدفین دو تن از شهدای گمنام در شهرستان فیروزه در روز یکشنبه یکم شهریور ماه 94 ، مراسم وداع با شهدای گمنام هم در شهر بار نیشابور برگزار می شود.

با مشترک شدن در خبرنامه ی خبرهای نیشابور جدیدترین خبرهای نیشابور و خراسان رضوی را هر روز در صندوق رایانامه خود دریافت کنید.

خبرهای داغ امروز