اختتامیه سی و سومین مسابقات فرهنگی و هنری دانش آموزان دخترسراسر کشور در نیشابور برگزار شد

مدیر کل فرهنگی،هنری، اردوها وفضا های پرورشی کشور:  بچه های هنرمند و توانمند از دین شان در اثرشان استفاده می کنند.
 

با مشترک شدن در خبرنامه ی خبرهای نیشابور جدیدترین خبرهای نیشابور و خراسان رضوی را هر روز در صندوق رایانامه خود دریافت کنید.

خبرهای داغ امروز