اطلاعیه و سوالات مسابقه کتابخوانی ویژه دهه کرامت

اداره نهاد کتابخانه های عمومی شهرستان نیشابور برگزار می کند.

با مشترک شدن در خبرنامه ی خبرهای نیشابور جدیدترین خبرهای نیشابور و خراسان رضوی را هر روز در صندوق رایانامه خود دریافت کنید.

خبرهای داغ امروز